CO2 från OG är den perfekta ersättningen för diesel

CO2-kyltransporter är en metod för transport av temperaturkänsliga varor, t.ex. livsmedel och läkemedel, där lasten hålls kall med hjälp av koldioxid. Koldioxid är ett naturligt köldmedium som är både giftfritt och obrännbart. Lasten hålls vid en konstant temperatur under hela resan, vilket ger en säker och tillförlitlig transportmetod. Användningen av CO2-kyltransporter blir alltmer populär när företagen söker mer hållbara och energieffektiva sätt att transportera temperaturkänsliga varor.

Ännu inte tillgängligt från OG i Sverige.

Fördelar CO2

Fossilfritt drivmedel

90% minskning av koldioxidutsläppen

Tystare

Flytande CO2 är tyst

Lämplig för kyltransport

Lämplig för alla transporter som behöver kylas eller frysas

VAD ÄR KOLDIOXID?

Användning av flytande koldioxid minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar. Genom att kyla med flytande koldioxid minskar utsläppen av kväveoxider och damm. Du minskar koldioxidutsläppen med 90 procent och kör dessutom exceptionellt tyst. Genom att använda CO2 för kylning reduceras bullret från kylaggregaten och du kan lasta och lossa i stadsmiljö även kväll och natt. Flytande koldioxid från OG har också mindre problem med temperaturfluktuationer. 

Flytande koldioxid är lämplig för alla transporter som behöver kylas eller frysas. Detta kräver installation av ett Cryotech-system.

CO2 FRÅN OG

Vår flytande CO2 kommer från företaget Thermoking. Företaget utvinner produkten ur restflöden i Nederländerna. OG arbetar hårt för att utvinna koldioxid från sina egna biogasanläggningar. 

Flytande CO2 från OG finns i Amsterdam. För närvarande finns det sju platser för flytande koldioxid i Nederländerna. I Heerenveen, Alkmaar, Amsterdam, Zwolle, Waalwijk, Apeldoorn och Hengelo. 

TANKNING

Det är enkelt att fylla på flytande koldioxid. Lika enkelt som att tanka traditionella drivmedel. Du ansluter munstycket till påfyllningspunkten på lastbilen och trycker sedan på start. När fyllningen är klar ger systemet en signal (vanligtvis ett ljud eller att räknaren stannar).

Ja, ge mig råd om koldioxid!

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig för en kostnadsfri konsultation.

Ditt namn*
Företagets namn
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande*