Wanna be a hero?
Drive clean!

Med en palett av förnybara drivmedel gör OG klimatsmart körning tillgänglig för alla. Genom att köra på 100% fossilfria drivmedel från OG bidrar du till en mer välmående planet. Låt framtida generationer gynnas av besluten vi tar idag. 

OG ha blivit den snabbast växande aktören på marknaden inom hållbar mobilitet. Det som startade 2008 har nu vuxit till ett internationellt nätverk i Nederländerna, Tyskland, Italien och Sverige. OG är den enda bränsleleverantören som exklusivt erbjuder fossilfria och klimatsmarta bränslen som LBG, CBG, vätgas och el. Genom egen produktion och hållbara partnerskap kan vi garantera 100% klimatsmarta drivmedel på alla våra tankstationer i Europa.

OG’s mål är att bli den största gröna bränsleleverantören i Europa. 

VÅRT LÖFTE

OG’s bränslen produceras och finansieras 100% hållbart

Vi vågar tänka stort och gå vår egen väg.

Hur gör vi det? Med egen produktion och hållbara partners bygger vi tankstationer som uteslutande levererar alternativa bränslen. Vi kan garantera 100% gröna drivmedel, vart du än befinner dig i Europa. Vi bidrar således direkt till en hållbar, lokal och cirkulär ekonomi samt till klimatmålen för att minska koldioxidutsläppen på både nationell och europeisk nivå (RED II). 

BRA FÖR PLANETEN OCH BRA FÖR DIG

OG har en tydlig ambition: att lämna en mer välmående planet till kommande generationer. Vi anser att för att få, måste vi ge. Därför investerar vi inte bara i hållbara drivmedel utan även i talangutveckling, välgörenhet och idrott. Detta gör vi genom vår OG Heroes-plattform, donationer till välgörenhetsorganisationer som Unicef, samt OG Sports Fund.

OG Dream

En palett av förnybara drivmedel

2010 föddes OG Dream, en vision där OG Clean Fuels i framtiden erbjuder en mix av fossilfria bränslen från naturliga källor - under samma tak!

Under de kommande åren fokuserar OG på att bygga Dream Stations som erbjuder en mix av fossilfria drivmedel: LBG, CBG, vätgas och el-laddning.

WANNA BE A HERO?

OG HEROES är vår plattform för idrottstalanger. Varje idrottare, tränare och klubb delar en passion, en brinnande önskan, en ihärdig strävan att uppnå sina drömmar. Det är bränslet för att jaga sina mål och drömmar och göra dem till verklighet. Vi ger dem en scen för att dela med sig av sin drivkraft och passion, men också för att berätta om sin koppling till OG.

Träffa våra OG Heroes här!

Vill du också köra klimatsmart?
Börja idag