Tanka vätgas hos OG

Vätgasfordon drivs av en bränslecell som kombinerar väte och syre för att skapa elektricitet som sedan driver en elmotor. Den enda biprodukten från denna process är vatten, vilket innebär att vätgasfordon inte har några utsläpp. Några av fördelarna med vätgasfordon är minskat beroende av fossila bränslen, ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan.

OG driver gröna vätgasstationer för personbilar och tunga fordon i Nederländerna. Ännu inte tillgängligt från OG i Sverige, stationer är planerade att byggas.

Fördelar med vätgas

CO2-fri

Vätgas från OG produceras med förnybar energi och är därför helt fossilfri!

Lång räckvidd

Den genomsnittliga räckvidden är 500-650 km.

Snabb tankning

Det är enkelt och snabbt att tanka vätgas. Du fyller upp en tank på 5 minuter.

Framtidens bränsle

Vätgas är under full utveckling. Många investeringar kommer att göras under de kommande åren. 

VÄTGAS

Vätgas är det lättaste, vanligaste och enklaste grundämnet i universum. Symbolen för väte är H, från det latinska ordet Hydrogenium. Vätgas är ett färglöst, luktfritt, smaklöst och giftfritt ämne. Vätgas är den mest mångsidiga energibäraren.

HELT FRI FRÅN KOLDIOXID

Grön vätgas framställs av förnybar energi från exempelvis vind- och solenergi, vilket gör den helt fri från koldioxid. Grå vätgas framställs ofta av naturgas.

Vätgas från OG produceras alltid med förnybar energi och är helt koldioxidfritt. Väte är lätt att lagra och transportera. Detta innebär att förnybara energikällor utnyttjas optimalt. Dessutom finns vätgas bokstavligen överallt, vilket gör det till en spännande energikälla.

INFRASTRUKTUR

Det finns för närvarande fem stationer för vätgas i Nederländerna och OG är för närvarande aktiv med tio projekt. Infrastrukturen för vätgastankställen varierar enormt från land till land. I Tyskland finns det till exempel redan cirka 100 tankstationer för vätgas, medan det i Belgien bara finns två. Klicka här för att få en översikt över alla tankstationer.
 

ÄR DET SÄKERT ATT KÖRA PÅ VÄTGAS?

Bränslecellbilar måste följa samma krocktestsstandards som koventionella bilar, och måste leva upp till samma stränga krav för att få produceras.

Vätgas är det lättaste grundämnet i universum och försvinner snabbt upp i atomosfären vid läckage, vilket gör att tiden för att kunna brinna är väldigt kort.

Vätgas är explosivt när det blandas med syre i ett begränsat utrymme, men gastanken innehåller bara vätgas under högt tryck, 350 eller 700 bar. Gastankarna har precis som resten av vätgassystemet konstruerats för att hantera onormala förhållande.

FÖR VEM ÄR DET LÄMPLIGT ATT KÖRA PÅ VÄTGAS?

För närvarande körs de flesta vätgasdrivna fordon av tyngre trafik, kollektivtrafik- och taxibolag. Detta beror delvis på att fossilfria fordon i allt högre grad är ett krav vid statliga upphandlingar.

Vätgasbilar

En vätgasbil är en elbil som använder väte som energikälla. Vätgasen omvandlas till vatten och syre i en bränslecell. Elen som alstras av detta driver motorn. Vätebilar släpper inte ut någon koldioxid. Det enda som avges är vattenånga och luft. Att köra på vätgas förbättrar luftkvaliteten avsevärt, särskilt i städer. 

1 kg vätgas ger 33 kWh energi, vilket räcker för att köra 100 km med en bränslecellsbil.

TILLGÄNGLIGA BILAR

Det finns för närvarande två bilar som är tillgängliga från fabrik: Toyota Mirai och Hyundai Nexo. En vätgasbil har en räckvidd på mellan 500 och 650 kilometer. För bussar och lastbilar är detta ofta anpassat, så det beror på storleken på den vätgastank som installerats.
 

OMBYGGNAD AV FORDON

Det är möjligt att konvertera ett befintligt fordon till vätgas. Detta görs redan för bussar och lastbilar. Dieselmotorer för lastbilar konverteras också till vätgas.

Ja, jag vill köra på vätgas!

Lämna dina uppgifter så

Ditt namn*
Företagets namn
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande*