Privacy

Integritetspolicy
Ägare av denna hemsida är OrangeGas B.V.

Behandling av personuppgifter
OrangeGas B.V. förbinder sig att garantera integriteten för alla användare av sin webbplats. Personuppgifter som vi erhåller kommer därför att behandlas och skyddas med största försiktighet. OrangeGas B.V. agerar i alla fall i enlighet med kraven i den Svenska personuppgiftslagen och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål för vilket du har tillhandahållit oss dem. Detta kan till exempel vara fallet om du har begärt ett möte med hjälp av ett kontaktformulär på vår webbplats eller har använt vår webbplats för första gången för att begära gratis information.

Vi registrerar personuppgifter inom ramen för våra nuvarande eller ytterligare tjänster, eller om du annars är i kontakt med OrangeGas B.V.

Vi använder endast dina personuppgifter för genomförandet av avtalet och våra tjänster. Under inga omständigheter kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Information om kameror på våra stationer
Vi har kamerabevakning på en del av våra stationer. Stationerna är obemannade och vi har kamerabevakning för driftövervakning och ur säkerhetssynpunkt. Uppgifterna sparas max 2 månader. Vi behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Integritetspolicyn är utformad för att få dig som kund att känna dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.Policyn utgår ifrån dataskyddsförordningen, GDPR, som träde i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du som kund har och vilka skyldigheter vi som företag har. GDPR ställer höga krav på oss företag och sätter fokus på kundens rättigheter.

Länkar
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi tar inget ansvar för hur dessa parter hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att ni läser sekretesspolicyn för den webbplats ni besöker (om den har en).

Cookies
En cookie (kaka) är en liten fil som automatiskt lagras på din hårddisk av webbplatsen du har besökt. OrangeGas B.V. använder två typer av cookies. Vi använder viktiga cookies för webbplatsens fulla funktionalitet. Vi använder också valfria marknadsföringscookies för att spåra och förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Du kan aktivera och inaktivera marknadsföringscookies via vår ”cookie bar” efter behov.

Tillägg
OrangeGas B.V. förbehåller sig rätten att ändra sin integritetspolicy.

Du har rätt att begära åtkomst till den information vi har om dig. Informationen kan rättas till eller raderas vid behov.

Frågor
Kontakta oss gärna om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy.

OrangeGas B.V.
Pluto 3
E: info@ogcleanfuels.com
T: +31(0)513 – 436 281
I: www.ogcleanfuels.com

Disclaimer
Även om denna webbplats är utarbetad med största försiktighet, finns det alltid en möjlighet att viss information blir föråldrad eller felaktig över tid.

Informationen på denna webbplats är endast av allmän karaktär. Inga rättigheter kan härledas från denna information. OrangeGas B.V. kan inte hållas ansvarigt för några skador som kan orsakas till följd av felaktigheter eller försumlighet beträffande informationen på denna webbplats eller för konsekvenserna av aktiviteter som utförs på grundval av denna webbplats.

Alla immateriella rättigheter på denna webbplats tillhör exklusivt OrangeGas B.V. eller dess leverantörer.

BTrots undantagen i eller enligt 1912 Copyright Act får ingen del av denna webbplats reproduceras eller publiceras utan föregående skriftligt medgivande från OrangeGas B.V.

Begäran om samtycke eller ytterligare information ska riktas till:

OrangeGas B.V.
Pluto 3
E: info@ogcleanfuels.com
T: +31(0)513 – 436 281
I: www.ogcleanfuels.com

Vissa referenser på denna webbplats är till informationskällor som innehas av tredje part som OrangeGas B.V. inte har någon kontroll över. OrangeGas B.V. ansvarar därför inte för korrekthet eller någon annan aspekt av informationen på dessa servrar.

Cookies

Vad är en cookie?
Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en enkel liten fil som skickas tillsammans med sidorna på denna webbplats och lagras på din dators hårddisk av din webbläsare. Informationen den innehåller kan skickas tillbaka till våra servrar under ett efterföljande besök.

Permanenta cookies
Med ditt samtycke placerar vi en cookie på din enhet som kan hämtas så snart du besöker en webbplats i vårt nätverk. Detta berättar att förutom vår webbplats har du också varit på de andra webbplatserna i vårt nätverk. Den så skapade profilen är inte länkad till ditt namn, adress, e-postadress etc., utan tjänar bara till att matcha annonser med din profil så att de är så relevanta som möjligt för dig.

Våra egna spårningscookies
Sessionscookies gör det möjligt för oss att se vilka delar av webbplatsen du har sett under detta besök. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy vår tjänst så nära som möjligt till våra besökares surfbeteende. Dessa cookies raderas automatiskt så snart du stänger din webbläsare.

Våra annonsörers spårningskakor
Med ditt samtycke placerar våra annonsörer spårningskakor på din enhet. De använder dessa kakor för att hålla reda på vilka sidor du besöker i deras nätverk för att skapa en profil för ditt online-surfbeteende. Denna profil är delvis uppbyggd på grundval av jämförbar information som de får från ditt besök på andra webbplatser i deras nätverk. Den här profilen är inte länkad till ditt namn, adress, e-postadress etc. som vi känner till, utan tjänar endast till att skräddarsy annonser till din profil så att de är så relevanta som möjligt för dig.

Google Analytics
En cookie placeras via vår webbplats av det amerikanska företaget Google som en del av dess "Analytics" -tjänst. Vi använder den här tjänsten för att hålla reda på och ta emot rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi har inget inflytande över detta. Vi tillåter / tillåter inte Google att använda denna Analytics-information för andra Google-tjänster.

Informationen som Google samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Din IP-adress anges inte. Informationen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google följer Privacy Shield-principerna och är medlem i Privacy Shield-programmet i US Department of Commerce. Detta innebär en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter.”

Facebook och Twitter knappar:
Vår webbplats innehåller knappar för att marknadsföra webbsidor ("gilla") eller dela ("tweets") på sociala nätverk som Facebook och Twitter. Dessa knappar fungerar med kodbitar som kommer från Facebook eller Twitter själv. Cookies placeras med hjälp av denna kod. Vi har inget inflytande över detta. Läs sekretesspolicyn för Facebook och Twitter (som kan ändras regelbundet) för att ta reda på vad de gör med dina personuppgifter som de behandlar via dessa cookies.”

“D"Informationen de samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Informationen överförs till och lagras av Twitter, Facebook, Google+ och LinkedIn på servrar i USA. LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+ samtycker till att följa Privacy Shield-principerna och är anslutna till det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta innebär en tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter". ”

Rätt till åtkomst, rättelse eller radering av dina uppgifter
Du har rätt att begära åtkomst till och korrigera eller radera dina uppgifter. Se vår kontaktsida för mer information. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig på ett adekvat sätt. För åtkomst till personuppgifter som bifogas en cookie måste du skicka en kopia av cookien i fråga. Du hittar den i dina webbläsarinställningar.

Aktivera, inaktivera och ta bort cookies
Mer information om hur du aktiverar, inaktiverar och tar bort cookies finns i instruktionerna eller i din webbläsares hjälpfunktion.

Borttagning av spårningskakor placerade av tredje part
Vissa spårningskakor placeras av tredje part som visar dem för dig via bland annat våra webbplatsannonser. Du kan radera dessa cookies centralt via dina onlineval så att de inte skickas tillbaka till en tredje parts webbplats.