Biogas är ett 100% hållbart bränsle

Compressed BioGas

Komprimerad biogas (CBG) är en typ av förnybar energi som produceras genom nedbrytning av organiskt avfall som matrester, jordbruksavfall och avloppsslam. Det är också förnybart, vilket innebär att det kan produceras kontinuerligt utan att utarma ändliga resurser. CBG är en viktig del av de globala ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna. Det kan användas som bränsle för transporter och för att generera elektricitet, vilket gör det till en viktig del av energimixen.

Aktuellt pris per station visas på stationen och i stationskartan som du hittar på vår hemsida under "Tankstationer". Tankkartan finner du även i vår app, OG Clean Fuels, där du även finner övriga tankstationer för biogas i Tyskland och Nederländerna.

Fördelar CBG

100% fossilfritt

Upp till 90% CO2-besparingar jämfört med fossila drivmedel

Fordon

Stort urval av nya modeller och begagnade bilar

Ditt avfall, Vårt drivmedel

Ditt matavfall används för att producera biogas

VARFÖR Biogas?

Biogas består, precis som naturgas, till största delen av metan. Till skillnad från naturgasen som har fossilt ursprung, är biogas ett 100% förnybart drivmedel som produceras av matavfall, restprodukter från livsmedelsproduktion, avloppsslam samt gödsel och restavfall från jordbruket. Genom att köra på biogas bidrar du till en renare planet. Det är bra både för miljön och för dig. 

90% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

OG strävar efter att leverera 100% biogas på alla våra tankstationer. Eftersom biogas produceras av biologiskt avfall är det en helt förnybar energikälla. 

ANLÄGGNINGAR FÖR PRODUKTION AV BIOGAS

OG har egna produktionsanläggningar för biogas. Vi uppgraderar biogasen till rätt kvalitet och överför den sedan till våra tankstationer. OG har tre anläggningar i Nederländerna  och målet är att utöka dessa ytterligare under de kommande åren.. 

DINA MATRESTER, VÅRT DRIVMEDEL

Visste du att ditt matavfall som du slänger i den bruna påsen används för att göra biogas? Det är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och omvandla till miljövänlig biogas. Som restprodukt får man också biogödsel som återför viktiga näringsämnen till marken. Kretsloppet är slutet! 

Det finns (organiskt) avfall i Sverige som räcker till att producera 1,1 miljarder kubikmeter biogas. Det räcker för att köra 1 miljon personbilar på biogas/CBG (i genomsnitt 14 000 km/år). Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 13,6 miljoner ton (Mt).   

GASBILAR OCH KONVERTERING 

En bil som drivs med metan är inte annorlunda att köra. Att köra en gasbil är lika enkelt som att köra på bensin eller diesel. För att kunna köra på gas måste bilen vara utrustad med en gastank. Det finns möjlighet att konvertera din nuvarande bensinbil till en gasbil. Den genomsnittliga räckvidden för en bil som drivs med metangas är mellan 300 och 500 km.

Det finns många modeller av bilar och transportfordon, både från fabrik och begagnat. Komprimerad biogas är lämpligt för avfallstransporter och lättare lastbilstransporter. Alla kan köra på biogas. Se tillgängliga modeller här

TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS

I Sverige har OG för närvarande 40 publika tanksationer, lokaliserade från Stockholm till Österlen.

I Tyskland kan man för närvarande tanka biogas (CBG) hos OG på mer än 180 tankstationer och i Nederländerna är OG marknadsledande med cirka 90 tankstationer för biogas.

I många europeiska länder kan du också tanka naturgas (CNG). För närvarande finns det cirka 4 000 tankstationer för biogas i Europa. Italien är Europamästare med cirka 1 400 CNG-stationer. Därefter kommer Tyskland med 803 biogas-stationer, där OG är marknadsledande med mer än 125 tankstationer.

Tjeckien har 208 tankstationer för biogas och Sverige har cirka 200 biogas-stationer. OG planerar även att öppna nya tankstationer i Belgien och Italien. 

Här hittar du alla OG's tankstationer utomlands. 
En översikt över alla tankstationer utomlands finns på gibgas- eller ngva-webbplatsen.

Ja, jag vill köra på biogas!

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri rådgivning.

Ditt namn*
Företagets namn
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande*