Nyheter

FRIGOSCANDIA – PÅ VÄG MOT FOSSILFRI DRIFT

Omställning till fossilfrihet blir mer och mer aktuell. Med en beställning på 73 gasdrivna tunga lastbilar i Sverige går Frigoscandia i bräschen för klimatsmarta transportlösningar.

Att göra mat tillgänglig genom kundnära logistiklösningar och att bevara produktens kvalitet, har Frigoscandia varit experter på ända sedan starten 1948. Idag levererar dem över en miljon sändningar, till över 50 000 adresser varje år via tjänster som riktar sig till hela försörjningskedjan från producent till konsument.

Genom ett stort geografiskt nätverk erbjuds effektiva, hållbara, och flexibla varuflöden inklusive lagring och terminalhantering i optimal temperatur – spårbart i realtid. Frigoscandia har en fordonsflotta på cirka 900 fordon i egna- och nätverksanslutna åkerier och är marknadsledande i Sverige på tempererad lagring och livsmedelstransporter.

Frigoscandia (tidigare Bring Frigo) ägs sedan december 2021 av det den europeiska investeringsgruppen Mutares. Frigoscandia omsätter knappt 3 miljarder kronor och har cirka 1 000 anställda.

1948 startades Frigoscandia, då under namnet Helsingborgs Frys. Det första fryshuset stod klart 1950 och efter att det två viktigaste tjänsterna fryslagring och infrysning var klara insåg man att frystransporterna saknades för att kunna erbjuda en obruten kylkedja. Efter en misslyckad avlastning av kött åtgärdades bristen på kyltransport och emballage genom att montera ett kylaggregat på en lastbil bara någon månad efter att det första fryshuset stod klart. Den första obrutna kylkedjan var ett faktum.

Inom vilken sektor är ni verksamma?
Temperaturkontrollerad Livsmedelslogistik (Lagring, spedition och distribution)

Hur många fossilfria fordon kör ni och på vilket bränsle?
Våra egna åkerier Svebol Logistics och Frigoscandia Åkeri har tillsammans ca 100 fossilfria fordon. Fossilfria bränsle vi använder är: HVO 100, RME och LBG/CBG

Varför valde ni att köra hållbart och hur länge har ni gjort detta?
Frigoscandia har en lång historia av transporter med gasfordon och var 2014 först i världen med att börja köra på gas i en Euro 6-lastbil, den vid tidpunkten nyaste miljöklassningen för fordon. Det ligger i vår vision att bli ett klimatpositiva, en del av vår affärsplan, kundkrav, ansvarstagande företagande i en hållbar livsmedelskedja och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur kom ni i kontakt med våra drivmedel för första gången?
Det var i samband med att OrangeGas tog över stationen på Filborna som är vår närmaste tankstation för fossilfria drivmedel i Helsingborg.

Vilka förväntningar har du på framtiden när det gäller hållbarhet och fossilfria drivmedel? Frigoscandia vill vara med och bidra till Sveriges klimatmål för transportsektorn 2030 och därefter. Vi arbetar nu med flera åtgärder samtidigt: biodrivmedel, bränslesnåla motorer, smartare logistik och eldrivna kylaggregat på våra lastbärare.

Ett citat som företaget står för inom hållbarhet
– På Frigoscandia pågår nu en omställning till fossilfri drift där vi successivt byter ut våra konventionella diesellastbilar mot fordon som drivs med förnybara drivmedel, säger Peter Haveneth, VD på Frigoscandia. Målet är att vi ska nå fossilfri drift 2025.