LBG är det idealiska bränslet för tunga transporter

Flytande biogas är en ren och förnybar bränslekälla som produceras av biogas. Biogas är en biprodukt från anaerob nedbrytning av organiskt avfall. När biogasen är flytande brukar den kallas LBG (Liquified biogas). Flytande biogas kan användas som transportbränsle och har en högre energitäthet än komprimerad biogas.

När biogasen övergår från gas till vätska, vid minus 162 grader, minskar den i volym över 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller tankbil.

Fördelar LBG

CO2-besparing

Upp till 80 % CO2-besparingar, vilket förbättrar luftkvaliteten.

Tystare

50% mindre buller och vibrationer.

Besparing av bränsle

LBG ger en lägre milkostnad jämfört med diesel.

Lång räckvidd

Det finns LBG-lastbilar som kan köra 1500 kilometer på en tank.

Vad är LBG?

LBG (flytande biogas) är en hållbar variant av LNG (flytande naturgas). Biogas består, precis som naturgas till största delen av metan. Till skillnad från naturgas, som har fossilt ursprung, är biogas ett 100% förnybart bränsle som tillverkas av matavfall, restprodukter från livsmedelsproduktion, avloppsslam samt gödsel och restavfall från jordbruket.

LBG används främst för lastbilar och bussar som måste köra längre sträckor och för frakt. Ett LBG-fordon minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 % jämfört med diesel.

REN OCH SÄKER KÖRNING 

LBG är ett förnybart drivmedel som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 80 % jämfört med diesel. 

Att köra på LBG ger dig en bra räckvidd. Det finns LBG-lastbilar som kan köra 1 500 kilometer på en tank. Tankningstiden är inte längre än för fossila bränslen.
 

BRÄNSLESPARANDE

Fler och fler kunder efterfrågar fossilfria transporter, och att köra på LBG möter kundernas miljökrav. LBG- lastbilarna är även tystare.

En LBG-lastbil är dyrare i inköp. Man kan få bidrag till en del av investeringen via ”Klimatklivet”. Detta tillsammans med den lägre drivmedelskostnaden, gör det möjligt att spara in merkostnaden och till och med få en lägre totalkostnad. Hur Lång tid det tar beror på den årliga körsträckan. 

LBG-TANKNING

LBG-tankning är lika enkelt som att tanka traditionella bränslen, men lite annorlunda. OG hjälper er med nödvändig utrustning och upplärning i uppstartsfasen vid köp av en LBG-lastbil.

Det finns för närvarande få leverantörer av LBG, men tillgången ökar och flertalet LBG projekt är på gång. Flera gasleverantörer har meddelat att de har för avsikt att bygga fler tankstationer för LBG. Du kan tanka både LBG och LNG till samma lastbil.

I Sverige finns redan ett tjugotal tankstationer för LBG, och tanknätet byggs ständigt ut.


Infrastrukturen förbättras också i grannländerna. Därför väljer allt fler transportörer LNG/LBG. Klicka här för att se alla tankstationer för LBG/LNG:

FORDON

Det finns många olika leverantörer av välkända märken som tillhandahåller lastbilar och bussar med LBG/ LNG. 

Fördelen med att köra på LBG ligger dels i hållbarheten men även i bränslekostnaderna. Fördelarna är störst när du kör en fabriksbyggd LBG-lastbil.

LBG är inte ett vanligt bränsle för personbilar och distributionsfordon utan riktar sig mer mot tyngre fordon. 

Ja, jag vill veta mer om LBG!

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri rådgivning.

Ditt namn*
Företagets namn
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande*