Nyheter

Biogasens skattebefrielse hotad

Sverige har haft en skattebefrielse för biogas till drivmedel för fordon under en lång tid. Denna befrielse förlängdes till 2030 genom statsstödsbeslut från EU-kommissionen i juni 2020. Precis före jul ogiltigförklarade dock EU Tribunalen Kommissionens beslut, om domen verkställs innebär det att skattebefrielsen inte kommer att vara förenlig med EU-rätten. Det finns därmed stor risk att skattebefrielsen för biogas till fordon upphör att gälla i början av mars 2023.

Om skatt på biogas till fordon införs medför det att priset på OG’s tankstationer kommer öka med motsvarande belopp, vilket skulle innebära en prisökning om ca. 5 kr/kg (inkl. moms). Det är i nuläget inte helt klart vad som kommer hända eftersom parterna i målet, Kommissionen eller Sveriges regering, kan överklaga domen. Om domen överklagas så ska de ske inom de närmaste veckorna.

När mer klarhet finns i processen kommer vi presentera det här.