Nyheter

OrangeGas har startat upp I Sverige

Med förvärvet av fyra kommersiella CNG-stationer och en bussdepå i Helsingborg har OrangeGas kommit igång i Sverige. Från och med den 1 september kommer OrangeGas att driva de tidigare Öresundskraft-stationerna, som alla finns i Helsingborg-regionen. Med detta förvärv kommer OrangeGas årliga intäkter att öka med cirka 8 miljoner euro. Med den förväntade utvecklingen i Sverige och Tyskland kommer de årliga intäkterna 2021 att vara dubbla jämfört med 2020. Som grundare / VD Marcel Borger säger, "Detta är ett viktigt steg för OrangeGas, eftersom vi har ambitionen att bli den största återförsäljaren av miljöbränslen i nordvästra Europa."

Det lokala energibolaget Öresundskraft , som levererar grön energi till industri- och bostadsmiljöer har beslutat att fokusera mer på sin kärnverksamhet under de kommande åren. Genom att leverera grön energi och underhåll till bensinstationerna kommer Öresundskraft att fortsätta arbeta nära med OrangeGas. Öresundskraft och dess ägare är mycket nöjda med OrangeGas insteg på den svenska marknaden. Som VD för Öresundskraft Anders Östlund säger, "Sverige välkomnar OrangeGas som en mycket aktiv aktör på marknaden för hållbara bränslen, vilket kommer att ge nya incitament till att köra på biogas."

Förutom publika stationer är en bussdepå som betjänar de kommunala och regionala transportörerna en viktig kund. OrangeGas kommer dagligen att tanka 123 bussar vid depån. Den biogas som säljs på stationerna är framställd av organiskt avfall från lokal avfallshantering.

Efter byggandet av två biogasstationer med snabbladdare på Öland blir stationerna i Helsingborg nästa steg för OrangeGas i Sverige. Stationerna på Öland förväntas vara i drift i sommar.

Ambitionen är att ha 20 till 30 OrangeGas-tankstationer i Sverige i slutet av 2020. Att köra på biogas är en stor befintlig marknad med många möjligheter för transportsektorn. Enligt Borger kommer Sverige därför att bli en viktig stöttepelare för OrangeGas målsättning i Europa.