Vanliga frågor

Vad du alltid har velat veta... :)

Sverige har över 200 stationer där du kan tanka biogas. Du finner alla tankstationerna här: https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

OG Clean Fuels tankstationer kommer att dyka upp lite här och var allteftersom vi bygger nya stationer på strategiska platser. På några av OrangeGas tankstationer kommer du också att kunna snabbladda din elbil samt tanka både vätgas och LBG.
I Sverige har vi åtta publika stationer, Nederländerna cirka 100, och i Tyskland drygt 125 fossilfria tankstationer.

Den passar för alla som vill köra fossilfritt! Det finns många modeller att välja mellan, allt från mindre personbilar till distributionsbilar och upp till långtradare och långfärdsbussar.

Det är lätt att tanka, lika lätt som om du tankar traditionella drivmedel och det tar ungefär lika lång tid. En fördel är att du inte behöver stå och hålla I handtaget medan du tankar. När det är klart så lossar du bara handtaget, hänger upp och slår igen tankluckan innan du åker.

Gasen är komprimerad istället för flytande och kan därför inte räknas i liter. I Sverige motsvarar ett kg biogas 1,5 liter bensin.

Finland och Danmark bygger ut sina nät av fossilfria tankstationer hela tiden och kommer du till Nederländerna och Tyskland finns det gott om OG Clean Fuels tankstationer att välja på. Du hittar också mackar i övriga Europa där du kan tanka CBG. Här hittar du alla stationer som ingår i OG Clean fuels stationsnät; gibgas.de (https://www.gibgas.de/Tankstellen/Europainfos).

Det beror på vilken bil det är, men de flesta bensinbilar kan konverteras – dock inte dieslar. Installationen måste göras av en auktoriserad verkstad. Fråga oss så kan vi hänvisa till några som du kan välja mellan.

Det går bra att leasa en gasbil, det sker på samma villkor som för vilken bil som helst.

Aktionsradien varierar från bil till bil. De flesta gasbilar har fabriksinstallerade gastankar, några har hela bensintanken kvar och andra har mindre bensintankar. Vanligast är en aktionsradie på mellan 300 och 500 km per tankning, för distributions- och sopfordon kanske något kortare men längre för tyngre lastbilar som kan tanka fler kg CBG eller LBG.

Nej, att köra gasbil är som att köra vilken annan bil som helst.

Priset på vår biogas är rörligt. Vårt pris påverkas av flera faktorer, den främsta faktorn är inköpspriset på biogas.

Marknaden för inköp av biogas är kopplat mot prisläget på energimarknaden och marknadspriset för bränslen till fordon, vilket ger att förändringar i dessa marknader reflekteras i vår prissättning på station.   

Vi levererar uteslutande 100% biogas och försöker alltid att använda oss av en så lokal produktion som möjligt. 

 

En eldriven bil får sin kraftförsörjning av batterier, vilka I sin tur laddas upp over elnätet.

De som inte kör långa sträckor och som återkommer till samma plats regelbundet där bilen kan laddas. Numera växer också nätet av laddplatser i Sverige där det finns möjlighet att stanna för att ladda bilen om du ska köra en längre sträcka.

Både i Sverige och på andra marknader köper OG Clean Fuels grön el till alla kunder. OG Clean Fuels planerar också byggnation av egna solparker för att försörja de egna laddplatserna.

Elbilar är tysta och rena, de medför lägre beskattning och därmed blir driftskostnaderna låga.

Med låga drifts- och servicekostnader samt en mycket låg Bonus-Malus beskattning kommer en elbil att vara konkurrenskraftig redan vid ganska måttligt miluttag på år. Var gränsen går hjälper gärna vid dig att räkna ut genom en TCO-kalkyl.

Ja, elbilar fyller alla tänkbara säkerhetskrav. Problemet är snarast av en annan art då de är så tysta att fotgängare kanske inte hör dem. Vi rekommenderar elbilsförare att betänka hur deras ljudlösa framfart inte hörs. Man får dessutom vara försiktig med laddkabeln så att den inte är i vägen eller att någon snubblar över den.

Hur en elbil ska hanteras vid en krock är fortfarande inte helt utrett, och är viktigt att ta med sig vid val av ett elektriskt fordon.

Ladda snabbt eller långsamt. Alla elbilar passar ännu inte att ladda snabbt. Snabbladdare växer dock fram utmed vägarna i hög takt likasom i industriområden eller på parkeringsplatser. Det finns flera olika laddsystem och det går att välja hur fort du kan ladda, ju långsammare desto mer får Du i. Enklast, där så är möjligt, är att ladda hemma eller på jobbet.

Din leasgivare kan inkludera laddutrustning i Ditt pris så att du har full kontroll själv.

Laddtiden beror på hur fullt batteriet är och hur fort Du vill ladda upp det och vilken kapacitet Din laddstation har. Har Du 220 volt hemma och ett tomt batteri får Du räkna med 8 timmars laddtid. På en kommersiell laddstation kan det räcka med 2-4 timmar. En snabbladdning kan fylla från tomt till kanske 80 % på runt en halvtimme.

Du kan ladda din bil genom våra SuperChargers i Färjestaden och är du I Nederländerna eller i Tyskland så har vi redan många stationer där. Du hittar laddplatser på nätet för hela landet på https://www.uppladdning.nu. Räckvidden varierar från runt 200 upp till 400 km, eller som mest 600 km på en laddning – det finns undantag från dessa siffror också.

Utsläppen som produceras I bilen är inga alls – och åtnjuter allra högsta miljöbilspremie.

Batteri- och bilproduktion kostar dock utsläpp av många klimatgaser och andra mer lokalt påverkande utsläpp.

Använder man grön el slutar utsläppen med produktion av batterier och bil, köper man el som inte är grön måste man också ta hänsyn till utsläppen från själva produktionen av el.

OG Clean Fuels köper bara grön el till sina stationer på alla marknader.

Ja, du behöver ett betalkort alternativt en app.

Våra SuperChargers i Färjestaden är dock satta i *gratisläge* och du kan således tanka gratis.

Ja, företag som gör sådan konverteringar finns, men det är dyrt. Det lättaste och bästa alternativet är förmodligen att köpa en bil som är eldriven från början.

Vätgas är en energibärare, inte ett drivmedel. Vätgasbilar tankas med vätgas (H2) som konverteras till kraft i en bränslecell. Den enda restprodukten är vatten.

Ännu är det fordon som kör lokalt och är noga övervakade såsom taxi, bussar och andra fordon där man provar framtidens teknik på olika sätt. Långdistansfordon som vill köra grönt väljer ofta biogas eller andra gröna drivmedel.

Likt elbilarna så är de rena och tysta, de har längre aktionsradie än andra miljöbilar och det tar bara 5 minuter att tanka, precis som en vanlig bil.

Att tanka vätgas är säkert, alla tankstationer måste klara högt ställda säkerhetskrav för att få användas. Bilen innesluter gasen säkert och driften är helt kontrollerad.

Det är ganska likt att tanka jämför med vilket annat fordon som helst, speciellt ett annat gasfordon. Det växer fram tankstationer efter hand och det kommer att bli tätare med åren. Sverige har 4 stationer, Norge 2, och Nederländerna 5. Tanktrycket är upp till 700 bar för personbilar och 350 bar för tyngre fordon.

Utsläppen från bränslecellen med vätgasdrift är noll. Om det uppstår utsläpp är det precis som för elbilen vid produktion av bilen och beroende på hur vätgasen har producerats. “Grå vätgas” har ofta sitt ursprung I naturgas medan grön vätgas som regel kommer från solfångare och annan grön elproduktion. All vätgas från OG Clean Fuels är grön.

Absolut, men det finns inte så många som erbjuder vätgas som alternativ.

Räckvidden är mellan 500 och 650 km på en tankning. Räckvidden för bussar och lastbilar anpassas till kravet på körsträcka, varför den kan variera betydligt.

Toyota Mirai och Hyundai Nexo dominerar marknaden för personbilar idag.

Hydrerad Vegetabilisk Olja 100%, den bästa förnyelsebara ersättningen för diesel. HVO100 är förnyelsebart och därmed hållbart och kommer från växtriket. Det finns HVO med lägre inblandning i dieseln, men inte hos oss. Den kemiska kompositionen av HVO100 liknar konventionell diesel, vilket betyder att motor och bränslesystem fungerar på endera drivmedlet från början.

Sett från ett livscykelperspektiv reducerar HVO100 utsläppen av växthusgaser med 90 %, ibland mer. Partikelutsläppen reduceras också precis som kväveoxider (NOx) och svavel.

HVO100 används huvudsakligen för lastbilar och bussar ända upp till miljöklass Euro 5 och &. HVO100 passar också moderna distributionsbilar men är inte alltid passande för äldre motorer – här bör tillverkaren rådfrågas, bl.a. av garantiskäl. Man kan förvänta att antalet fordon godkända för HVO100 kommer att öka.

Vi försöker alltid komma över HVO lokalt och arbetar med olika leverantörer.

En liter HVO100 kostar mer än en liter diesel, men kan skapa fördelar om Din beställare kräver fossilfria drivmedel och du inte har möjlighet att investera i ett fordon som drivs av exempelvis biogas. Du kommer lika långt på en tank HVO100 som om Du körde på diesel.

HVO 100 finns lite var stans. Vi säljer redan Nu HVO100 på några mackar i Nederländerna och kommer att göra det också i Tyskland. Håll reda på expansionen här på vår hemsida.

LBG är flytande biogas (Liquefied Bio Gas) och kan jämföras med LNG (Liquefied Natural Gas) men LBG är förnybart, hållbart och cirkulärt. LBG används i långväga lastbils- och busstransporter. Att transportera biogasen i flytande form gör att man kan nå mer avlägsna orter där gasen kan säljas. OrangeGas har planer på etableringar i många delar av Sverige.

OG Clean Fuels säljer ännu inte LBG, men planen är att ha flera stationer i varje land där vi har ett nätverk så att våra kunder kan förlita sig till oss som sin leverantör. Vi kommer att både köpa LBG och producera egen LBG.

Räckvidden med LBG är imponerande, upp till 1.500 km på en fyllning och att tanka tar inte längre tid med LBG än med diesel. LBG är rent och reducerar utsläppen av växthusgaser med 90 % eller mer. Reduktionen av andra utsläpp är också markant, några utsläpp nästan förvinner. Dessutom reduceras buller och vibrationer i ett gasfordon med 50 %, varför ett gasfordon passar i trånga och känsliga miljöer.

LBG-utrustade lastbilar kostar mer än diesel- och HVObilar. För bilar som kör långt betalar det sig med lägre kostnader, det kan också betala sig på kortare tid med mer lojala transportköpare som kanske väljer Dig istället för någon som inte kör på LBG.

Jadå, de är säkra. Dessa fordon tillverkas efter mycket stringenta specifikationer. En LBG-tank innehåller ingen luft och kan inte antändas inifrån. LBG-fordon är inte befriade från olyckor men vid studier av förlopp visar det sig att ett LBG-fordon är väl så säkert som ett dieselfordon, det har Norske Veritas och andra säkerhetsanalytiker kommenterat.

Att tanka LBG är något annorlunda än att tanka traditionellt drivmedel. Vi på OrangeGas hjälper er gärna.

ED95 är den etanolkvalitetet som ersätter diesel i lastbilar och bussar och det kräver en anpassad motor. Etanol till personbilar finns också och går under benämningen E85.

OrangeGas säljer ännu inte ED95 i Sverige, men det är sannolikt en produkt som vi kommer att tillhandahålla.

ED95 är ett mer hållbart drivmedel och det är använt inom svensk lokaltrafik sedan tidigt 1990-tal.

Ett etanolfordon är dyrare än en vanlig diesel. Det är en måttlig investering för att kunna köra på ett hållbart drivmedel. Priserna varierar så att det ibland är billigare att köra på ED95.

Jadå, som för alla andra drivmedel har de fordon som kör på ED95 nogranna anpassningar för att inte säkerheten ska tummas på. Du tankar det som om det var en vanlig diesel.

ED95 finns I Sverige, Tyskland samt i USA, Indien och Brasilien.

Scania är för tillfället den enda tillverkaren av ED95-fordon.

Du kommer 3/4s väg på en full tank jämfört med om Du körde på diesel.

Flytande koldioxid (CO2) är det idealiska kylmediet för en dieselbil med kylrum. Flytande och icke fossil CO2 som reducerar utsläppen av både växthusgaser samt andra oönskade utsläpp. OrangeGas utvinner CO2 från egna anläggningar och säljer den på några stationer i Nederländerna – men det blir på fler platser, också i Sverige på sikt.

Hittills har vi fått vår fossilfria koldioxid trån Thermoking som utvinner den vid blomsterodling. Vi arbetar med att utvinna CO2 från vår egen biogasproduktion och har samma planer i Sverige.

Lastbilar med CryoTech kylsystem. Kylbilar till varuhus är för närvarande vår största köpare.

Fossilfri CO2 tar inte bara bort växthusgaser ut ännu ett transportrelaterat energisystem, det reducerar också utsläppen av försurande och hälsovådliga avgaser, dessutom avger installationen minimalt med ljud. Lastbilarna blir därmed mer anpassade för trafik där det behöver vara tyst. Flytande CO2 är också mindre känslig mot varierande temperatur och leverantören blir därmed en säkrare leverantör.

Just för tillfället har vi endast CO2 tankning tillgänglig i Nederländerna.

Det är enkelt att fylla på. Koppla bara munstycket på stationen och tryck “start” så sköter sig systemet själv – helt okomplicerat.

Det beror mycket på om systemet används för att frysa eller bara kyla. Det beror också på hur mycket värme som släpps in i kupén eller inne i godsutrymmet.

Förutom att spara HappyPoints vid varje tankning kan du med OG-appen enkelt navigera till alla OG- och andra biogas-anläggningar. Du hålls också informerad om viktiga uppdateringar kring våra stationer, de bästa kampanjerna och du kan enkelt rapportera ett fel via din smartphone!

Du kan ladda ner OrangeGas-appen i App Store eller Play Store. Börja spara Happy Points till fina gåvor direkt!

OG-appen visar dig vägen. Med appen navigerar du snabbt och utan omvägar till nästa fossilfria tankstation.

Ja, det det går! Du registrerar dig personligen med appen. Happy Points krediteras endast när OrangeGas tankas på den registreringsskylten.

I princip utgår vi från att du inte tankar mer än 3 gånger per dag. Om du checkar in oftare får du dock en varning som visar att det maximala antalet Happy Points som kan tilldelas har överskridits.

Spara till trevliga resor, prylar, presentkort och mycket mer!

Happy Points är poäng som du tjänar genom att checka in när du tankar. Happy Points läggs automatiskt till på ditt konto. Med dessa poäng kan du spara till trevliga produkter i butiken. Bra att veta: Om du laddar ner appen nu får du 50 gratis Happy Points som välkomstgåva!

När du tankar behöver du bara checka in via appen. Vi krediterar automatiskt dina Happy Points. Du får ett bekräftelsemeddelande så att du är säker på att du har mottagit dina Happy Points. Du behöver ha din Internet-, Bluetooth- och lokaliseringsfunktion är påslagen.

Det kan ta ett tag innan poängen blir synliga på appens startskärm. Om du vill vara säker kan du besöka en annan sida i appen och sedan återgå till startskärmen. I det övre högra hörnet visas dina Happy Points.

Självklart kan du det! Om du berättar vilka registreringsskyltar som kör för ditt företag kan vi när som helst skriva ut en översikt över de Happy Points som du hittills tjänat.

Vi strävar efter att skicka alla gåvor så snart som möjligt. Är du osäker på om din gåva har skickats? Vänligen kontakta oss.