Algemene voorwaarden Agrarische dagen - OG

Algemene voorwaarden Agrarische dagen

Algemene actievoorwaarden 
Maak kans op een VIP-arragenement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door OG Clean Fuels georganiseerde actie ‘Maak kans op een VIP-arragenement', hierna te noemen ‘Actie’. Door mee te doen met de actie, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.  

Deelnemer voorziet in het prijzenpakket en zijn verantwoordelijk voor een volledige juiste afhandeling van de prijzen. 

Algemene voorwaarden deelname Actie 
Door deel te nemen aan Actie ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Deelname Actie
1. Deelname aan de actie is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats na het invullen van het inschrijfformulier.
3. Deelname is alleen geldig wanneer het volledige inschrijfformulier naar waarheid is ingevuld. De deelnemer dient te garanderen dat alle door de deelnemers verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
4. Deelnemers die onjuiste, onvolledige, stuitende of misleidende gegevens of informatie over zichzelf of anderen opgeven, komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
5. Medewerkers van OG Clean Fuels en FC Groningen zijn uitgesloten van deelname.
6. OG Clean Fuels is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van fraude of onrechtmatige deelname.

Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de OG Clean Fuels nieuwsbrief.
2. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.

Prijzen
1. Het is niet mogelijk om de prijzen in te ruilen voor een geldbedrag.
2. De vip-kaarten zijn voor een nog te bepalen thuiswedstrijd. 
3. OG Clean Fuels is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname.
4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.